Wood

Časté dotazy

Často kladené otázky

Jak velkou plochu dokážou krbová kamna vytopit?

Kamna a krbové vložky se testují na určitý výkon. 1 kw výkonu vytopí v běžně izolovaném domě 10–20 m². Všechna topeniště fungují perfektně v intervalu kolem tohoto testovaného výkonu. Rozsah kw se pro různé topeniště liší, najdete ho v sekci Výrobky -> Technická specifikace.

Co je potřeba vědět o instalaci?

Vlastník domu zodpovídá za to, že instalace a montáž kamen nebo krbové vložky byla provedena v souladu s platnými předpisy a normami, a zároveň splňuje požadavky uvedené v uživatelském manuálu a montážním návodu (jsou přiloženy ke každému výrobku).
Instalaci nového topidla doporučujeme zadat odborné firmě. Nezapomeňte, že před samotnou instalací je potřeba zajistit také revizi komína, ke kterému chcete produkt připojit (revize provádějí kominické firmy). Většina autorizovaných prodejců Scan provádí kompletní a profesionální instalaci, která je v souladu s požadavky klienta a zároveň s platnými bezpečnostními předpisy.
Nezapomeňte, že kamna, krb i komínové těleso potřebují pravidelnou údržbu.

Proč je podložka tak důležitá?

Jestliže instalujete kamna na podlahu z hořlavého materiálu, musejí být vždy umístěna na nehořlavé podložce (z oceli, kamene, skla nebo dlaždic). Ověřte si, že podložka splňuje potřebné parametry z hlediska izolace, statiky i rozměrů. Autorizovaný prodejce Vám s výběrem správné podložky pod Vaše kamna rád pomůže.

Kde se mohu informovat o sortimentu Scan, případně prohlédnout si modely v nabídce?

Kamna a krbové vložky Scan jsou k dostání u autorizovaných prodejců, kteří Vás seznámí s aktuální nabídkou našich modelů a ochotně zodpoví případné otázky.

Jaký komín můžu použít?

Krbová kamna můžete připojit ke zděným i ocelovým komínům, které splňují českou normu. Požadavky na rozměry a tah komína jsou uvedené v montážních návodech pro jednotlivé modely.

Kolik modelů Scan vyrábí?

Nabízíme mnoho produktových sérií kamen a krbových vložek, které si můžete prohlédnout na stránkách Scan v sekci Naše výrobky.
Spousta našich modelů se dá obměňovat tím, že si vyberete z nabídky různých lišt, bočních desek a podstavců, případně variantu s bočním prosklením nebo bez něj. Díky tomu si můžete složit taková kamna, která se budou do Vašeho interiéru nejvíc hodit.

Co je nominální výkon?

Pro výpočty na vytápění budov se používá tzv. Nominální výkon. Je to optimální výkon, při kterém je topeniště schopno požadovaný prostor vytopit a teplotu udržovat na cca 21–22 °C. Pohybuje se obvykle na 60–70 % maximálního výkonu topeniště a jeho hodnota odpovídá v přepočtu 70 W na jeden m² vytápěného prostoru.

Kamna či krbové vložky pracují v rozmezí min.–max. Výkonu, na roztápění v režimu nom.–max. A pro udržení teploty v mezích min.–nom.

Jaká je vzdálenost od hořlavých materiálů?

V průběhu testování jednotlivých typů topenišť měříme také minimální vzdálenost od hořlavých materiálů.
Nezapomeňte se vždy řídit platnými místními předpisy. Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů podle ČSN je 60 cm do boku a 80 cm před topeništěm.

Jaká je záruka na výrobky Scan?

Všechna kamna a krbové vložky Scan procházejí testováním bezpečnosti a funkčnosti, dříve než opustí fabriku. Výstupní atest je zárukou toho, že Vaše kamna prošla přísnými kontrolami.
Díky tomu můžeme poskytovat nadstandardní záruční dobu 5 let (na plášť). Víc informací o výrobcích Scan, jejich instalaci a obsluze Vám poskytne autorizovaný prodejce.

K čemu je dobrá konvekce a mastek?

Když si vyberete krbová kamna s konvekčním systémem, bude vzduch kolem nich lépe cirkulovat a teplo se bude dobře šířit po celé místnosti. Mastkové obložení akumuluje teplo a zajišťuje tepelnou stabilitu místnosti ještě několik hodin poté, co oheň v kamnech dohořel.

Co je to Severská labuť?

Mnoho modelů Scan je označeno oficiální ekologickou známkou Severské labutě (Svan).

Výrobky opatřené touto známkou patří k nejekologičtějším produktům na trhu. V takovém krbu nebo kamnech můžete tedy topit s čistým svědomím, že nezatěžujete životní prostředí. Dřevo je obnovitelný zdroj energie a jeho spalování v topeništi se systémem CB je tak účinné, že ani nepřispívá ke skleníkovému efektu. Je to tím, že CO₂ produkovaný při hoření dřeva v takovém topeništi nepřevyšuje množství, které spotřebují nové stromy pro svůj růst.

Topidlo s čistým, dvoustupňovým spalováním také využívá maximum energie, které je v dřevu obsažené, a vydává minimální emise.

Aby výrobek získal ochrannou eko-známku Severské labutě, musí splňovat velice přísná kritéria. Severská labuť Vám kromě minimálních emisí garantuje například to, že materiál, ze kterého jsou kamna vyrobena, neobsahuje jedovaté těžké kovy. Dokonce i ve Skandinávii jsou požadavky pro udělení eko-známky ještě mnohem přísnější než tamní místní předpisy a legislativa.

Více informací najdete na: www.ecolabel.dk