Scan 83

Co je potřeba vědět o instalaci

Každý provozovatel kamen nebo krbu je povinen zajistit bezpečný provoz topidla.

Instalace a montáž musí splňovat platné místní předpisy a normy, a zároveň musí odpovídat údajům uvedeným v návodu k instalaci a obsluze.

Před instalací je potřeba zajistit revizi komína, ke kterému chcete krbová kamna nebo vložku připojit. Revize provádějí kominické firmy.

Abyste měli jistotu, že Vaše nová kamna/krb byla nainstalována v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, doporučujeme zadat instalaci odborné firmě. Autorizovaní prodejci Scanu provádějí kompletní a profesionální instalaci našich výrobků, případně Vám doporučí spolehlivou montážní firmu.