Scan 83

Spalování

Čisté spalování je pro nás naprostá samozřejmost. Pohodu u kamen a krbů Scan si můžete vychutnávat s čistým svědomím, protože jsou ekologické.

Přívod externího vzduchu / uzavřené spalování

Místo otevírání oken a větrání, které snižuje teplotu ve vytápěné místnosti a způsobuje nepříjemný průvan, je možné přivádět vzduch zvenčí pomocí flexihadice, připojené k topeništi skrz dno nebo zadní stěnu. Tím se nahrazuje vzduch potřebný pro spalování, který si kamna nebo krbová vložka jinak berou z místnosti.

K tomuto typu přívodu externího vzduchu je možné připojit naprostou většinu topenišť scan – pokud je to možné, třeba i po jejich instalaci. U některých je modelů je potřeba ho objednat zvlášť.

V dobře izolovaných domech je vhodné přivádět vzduch zvenku přímo do topeniště (uzavřené spalování). Obzvlášť důležité je to ve stavbách s ventilací, di-/tritermickým zasklením oken nebo tam, kde je ve stejné místnosti kuchyňská digestoř.

Co je čisté spalování?

Čisté spalování znamená, že topeniště je vybaveno dvoustupňovým spalovacím systémem, který přeměňuje v teplo až 90 % plynů a pevných částic obsažených v kouři. Výsledkem jsou minimální emise, protože topeniště využívá k temperování i 30–40 % emisí z kouře, které by jinak odešly nezužitkované do ovzduší. Zároveň tím šetří zhruba 30–40 % paliva. 

Clean burn – unikátní technologie čistého spalování

Díky perfektně vyvinuté technologii čistého spalování clean burn (zkratka cb) si naše kamna a krbové vložky udržují vedoucí pozici na trhu a splňují nejpřísnější kritéria pro snižování emisí. Vyznačují se vysokou účinností a nízkou spotřebou dřeva.